Hakkımızda

FenixES İTÜ ve ODTÜ mezunu petrol mühendisleri tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı ülkemizde petrol, doğal gaz ve jeotermal sektöründe gereksinim duyulan laboratuvar ve saha test ekipmanlarının imalatını gerçekleştirebilmek, aynı zamanda ihtiyaca yönelik tasarımlarla sektörde ortaya çıkan problemlere çözüm getirebilmektir.

Kurulduğu günden itibaren sahip olduğu bilgi birikimini arttırmayı kendisine hedef edinen FenixES, bugün, birçok alanda test ve ölçüm cihazları üreten yerli bir Ar-Ge firmasıdır.

Vizyon
Yaptığımız çalışmalarla başta ülkemiz olmak üzere, toplumun, çevrenin ve ilişki içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızın faydasını gözetmek. Müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünleri kaliteli, memnuniyeti en üst seviyede tutarak, ekonomik olarak sağlamak. Üretimde, imalatta ve problemlere getirdiği çözümlerde çağın gerektirdiği verimliliği yakalayabilmek. Daha küresel bakabilmek ve bu sayede açılmayı planladığı dış pazarlarda kendini kabul ettirebilecek kalite ve güce sahip olmak.
Misyon
FenixES yaptığı bütün çalışmaları toplumun ve çevrenin çıkarlarını gözeterek, sahip olduğu etik değerlere bağlı kalarak yapar. Tüm faaliyetlerini devam ettirmeyi kendine amaç edindiği kalite anlayışına uygun olarak yürütmek ve ilgilendiği tüm sektörlerde güvenilir marka olmak için ciddiyetle, titizlik içinde ve tutarlı çalışır.
Ar-Ge
Ar-Ge bölümümüz uzman kadrosu ve sürekli arttırmayı kendine bir görev edindiği bilgi birikimiyle sektöründe yenilikçi bir vizyona sahiptir. Olabildiğince yerli kaynakları kullanarak ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler tasarlamasının yanı sıra, var olan ürünlerin iyileştirilmesi için çalışmalar da yürütür. Bunlara ek olarak ürün kalite ve standartlarının yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeniliklerin ürünlere adapte edilmesi de departmanımızın ana stratejisini belirlemektedir.

Yüksel Kurt

1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2012 yılına kadar Türkiye Petrollerinde Batman, Adıyaman Bölge Müdürlüklerinde ve Ankara’da üretim mühendisi olarak çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Batman Bölge Müdürlüğü’nde çalıştığı sürede, dönemin en saygın projelerinden olan Batı Raman Karbondioksit Projesine önemli katkılar yapmıştır. Emekli olduktan sonra özel şirketlerde üretim koordinatörlüğü, proje geliştirme danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. FenixES kurucularındandır.

"Teknopark içinde olmanın verdiği sorumluluk ile Ar-Ge faaliyetlerimizi her geçen gün ileriye taşıyoruz."

Yüksel Kurt, Kurucu

"Kapalı kapılar arkasında yapılan Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin artık eskide kalması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden müşterilerimiz dahil tüm paydaşlarımızı tasarımdan üretime projelerimize dahil ediyoruz. Böylece problemi daha iyi anlıyor, en etkin çözümü sunabiliyoruz."

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu, Kurucu

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu

2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı bölümünde, doktora çalışmalarına devam etmektedir. Görevine devam ettiği süre zarfında, Avrupa Birliği destekli, karbondioksitin karasal alanlarda petrol üretiminde kullanılması ve depolanması çalışmaları ve Türkiye Petrolleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve ODTÜ’nün ortaklaşa yaptığı Batı Karadeniz Pilot Alanda Gaz Hidrat Potansiyeli Etüt ve Araştırma Projesi gibi yerli ve yabancı, kamu ortaklı önemli projelerde görev almıştır. FenixES kurucularındandır.

Hasan Kurt

2016 yılında Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra otomasyon alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışma hayatına başlamış ve önemli projelerde çalışma fırsatı bulmuştur. Daha sonra, yüksek hızlı trenlerin sinyalizasyon altyapı, üst yapı ve bakım-onarımında dünyaca ünlü uluslararası bir şirkette çalışma hayatına devam etmiştir. Burada sinyalizasyon ve bakım-onarım departmanında görev almıştır. Bir yandan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde eğitimine devam ederken, aynı zamanda FenixES bünyesinde Ar-Ge Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

"Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan ürünlerin başarısı bize güç ve gurur veriyor."

Hasan Kurt

"Bütçemizin büyük bir kısmını Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor ve hizmet verdiğimiz sektörlerde kullanılan cihazların ülkemizde üretilebilmesi için çalışmalar yapıyoruz."

Mert Gürcan

Mert Gürcan

2017 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Finansal Yönetim, Türkiye’de Piyasa Düzeni ve İşletmeler alanlarında araştırmalarda bulunmuştur. FenixES bünyesinde yeni yatırım alanlarının bulunması ve sahip olunan pazar payının korunması ile ilgili çalışmalardan sorumlu personel olarak görev yapmaktadır.

OSTİM Teknopark’ta bulunan merkez ofisinde çalışmalarını sürdüren firmamız, talaşlı imalat yapan firmalarla yaptığı stratejik ortaklıklarla, Ar – Ge çalışmalarını ürüne dönüştürmekte ve ülkemiz endüstrisinin hizmetine sunmaktadır. Ar – Ge çalışmalarının yanında, faaliyet gösterdiği alanda anahtar teslimi laboratuvar kurulumları yapmakta olan firmamız, kaliteli ve titiz çalışmaları ile ülkemizde laboratuvar ve test cihazlarının üretiminde güvenilir isim olmayı kendine amaç edinmekte ve çalışmalarını bu amacı gözeterek sürdürmektedir.

Ülke Çıkarlarını Gözeten
Enerjik ve Titiz Bir Ekip

FenixES